Nyheter

Barn- och ungdomspsykiatrin genomför förbättringar tillsammans med SKL

26 mars 2015

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, genomför ett omfattande förbättringsarbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Bakgrunden är bland annat den långdragna svårigheten att b...

Information från regionstyrelsen den 26 mars 2015

26 mars 2015

Regionstyrelsen möts en gång i månaden och är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg. Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Sök praktikplats i Bryssel

20 mars 2015

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2015 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid bland annat Linnéuniversitetet.

Åtta av tio tycker att de kan få den vård de behöver

19 mars 2015

Drygt åtta av tio tillfrågade personer i Kronoberg anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Varannan känner nu till 1177 Vårdguiden på nätet, 1177.se, en rejäl ökning sen förra mätninge...